Menu

Technische presentatie SCAN boring Amstelland

In deze presentatie, met een zeer technische focus, geven wij een overzicht van de SCAN Amstelland-boring. De doelen, de verwachtingen, de data acquisitie en de eerste, voorlopige bevindingen van deze eerste SCAN onderzoeksboring worden doorlopen. De presentatie is met name bedoeld voor (ondergrond)uitvoerders die aan de slag gaan met deze boorgatgegevens. Andere geïnteresseerden kunnen hierin ook meer (technische) achtergrond te vinden over de boring en de resultaten.

Deze SCAN-boring werd succesvol uitgevoerd en alle data is volgens plan verzameld. Er werd een 112 meter dik Slochteren zandsteenaquifer aangetroffen met een hoge porositeit. De temperatuur van het daar aangetroffen water was ongeveer 82 °C. De grote hoeveelheid verzamelde data heeft de onzekerheden over het geothermiepotentieel van een groot gebied (o.a. het zuidelijk deel van Noord-Holland, delen van Utrecht en Flevoland) verkleind. De analyse van de kernen is nog gaande en de resultaten zijn daarom voorlopig. De productie- en injectietesten zijn niet gemakkelijk te interpreteren en ook daar wordt op dit moment nog verder labonderzoek naar gedaan

Download publicatie Arrow white

Publicatiedatum: 3 juni 2024

Filters: Presentaties