Menu

Herbewerkte data gebied C – L2MOB1984A, L2MOB1985A, L2MOB1987A en L2MOB1988A

De nu herbewerkte data betreft lijnen uit seismische surveys uit de jaren 80 van de vorige eeuw: L2MOB1984A, L2MOB1985A, L2MOB1987A en L2MOB1988A. Door de manier waarop de acquisitie destijds is uitgevoerd zijn deze lijnen geschikt voor ondiepe en diepe – en dus niet voor ultradiepe – lagen. Dit werd vooraf verwacht en de resultaten bevestigen dat. Voor deze surveys is er voor gekozen om niet direct alle beschikbare lijnen her te bewerken maar eerst te evalueren hoeveel toegevoegde waarde herbewerking heeft voor elk van de surveys. Gezien de gunstige resultaten voor ondiepe en diepe lagen van deze eerste set gaan we uit bovenstaande surveys meer lijnen herbewerken.

Download publicatie Arrow white

Publicatiedatum: 28 november 2019

Filters: Herbewerken data