Menu

Herbewerkte data gebied C

De nu herbewerkte data betreft lijnen uit seismische surveys uit de jaren 80 van de vorige eeuw: L2NAM1982F,  L2NAM1984N, L2MOB1984A, L2MOB1985A, L2MOB1987A, L2MOB1988A. De eerste twee surveys omvatten twee lange regionale lijnen, de zogenaamde RGD-NAM-DEEP-lijnen, die zich over 268 km (in twee delen) uitstrekken van Bergen-op-Zoom via Utrecht en Zeewolde tot aan Oudeschans. Deze lijn is geschikt voor het interpreteren van ondiepe, diepe en ultradiepe lagen.

De herbewerkte gegevens van de laatste vier surveys omvatten 315 strekkende kilometer verdeeld over 24 relatief korte lijnen met een lengte per lijn van 5 tot 24.5 kilometer. Door de manier waarop de acquisitie destijds is uitgevoerd zijn deze lijnen geschikt voor ondiepe en diepe – en dus niet voor ultradiepe – lagen. Dit werd vooraf verwacht en de resultaten bevestigen dat. Voor deze surveys is er voor gekozen om niet direct alle beschikbare lijnen her te bewerken maar eerst te evalueren hoeveel toegevoegde waarde herbewerking heeft voor elk van de surveys. Gezien de gunstige resultaten voor ondiepe en diepe lagen van deze eerste set gaan we uit bovenstaande surveys meer lijnen herbewerken.

Download publicatie Arrow white

Publicatiedatum: 28 november 2019

Filters: Herbewerken data