Menu

Geological evaluation for the seismic acquisition programme for SCAN areas D (Zeeland and ZuidHollandse Eilanden) and E (WestBrabant)

Om te bepalen waar het seismisch onderzoek voor het SCAN-project plaats zal vinden is er een studie uitgevoerd. Hierbij is op basis van beschikbare ondergrondgegevens (bestaande seismische data, gegevens van eerdere boringen en de geologische wetenschappelijke literatuur) ingeschat waar het uitvoeren van een seismisch onderzoek de meeste waarde toevoegt voor de toekomstige ontwikkeling van aardwarmte. De uitkomsten van deze studie zijn per SCAN-deelgebied samengevat in een rapport. Dit is het rapport voor gebied D (Zeeland en de ZuidHollandse Eilanden) en E (WestBrabant).

Download publicatie Arrow white

Publicatiedatum: 4 november 2019

Filters: Seismisch onderzoek