Menu

EAGE 2021 presentatie – Regional Geological Evaluation for the SCAN Geothermal Exploration Campaign, the Netherlands

Deze presentatie is op 19 oktober gegeven door Marten ter Borgh op de EAGE conferentie 2021. Het betreft een geologische evaluatie van de verzamelde SCAN data tijdens de seismische campagne alsook van de herbewerkte data. Aan de hand van voorbeelden worden nieuwe inzichten besproken. Ook wordt er verder ingegaan op de SCAN onderzoeksboringen.

Download de presentatie (Engelstalig)

Publicatiedatum: 25 november 2021

Filters: Presentaties