Menu
28 augustus 2020

Nieuwe seismische data SCAN beschikbaar voor delen van Zuid- Oost- en Midden Nederland

De seismische data van SCAN-lijnen 2 tot en met 5 zijn nu beschikbaar via NLOG. Deze lijnen liggen in het midden, zuiden en oosten van het land en beslaan ongeveer 273 km. Ze doorkruisen in totaal 33 gemeentes, waaronder Lelystad, Amersfoort, Ede, Nijmegen en Arnhem. Het gaat hier om de zogenaamde bewerkte data; de onbewerkte velddata van deze lijnen zijn eerder al beschikbaar gekomen en ook te vinden op NLOG. Op dit moment wordt binnen het SCAN-programma ook gewerkt aan het herbewerken van bestaande seismische data voor dezelfde regio en het is dus de verwachting dat er nog meer relevante gegevens over de ondergrond voor dit deel van Nederland beschikbaar zullen komen.

De seismische lijnen zijn van zeer hoge kwaliteit en kunnen daarom veel toevoegen aan de bestaande kennis van de ondergrond in deze gebieden. Door de hoge kwaliteit van de data zijn de lagen waarvan het vermoeden bestaat dat deze geschikt zouden kunnen zijn voor de winning van aardwarmte goed zichtbaar. Het gaat hier onder andere om de Rotliegend-zandstenen voor reguliere geothermie en de Dinantien- kalkstenen voor ultradiepe geothermie.

Het meerjarige programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland, kortweg SCAN, richt zich op het vergroten van de kennis van de ondergrond in Nederland opdat beter kan worden bepaald waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. De grootste, meest in het oog lopende, projecten van het SCAN programma zijn het in het veld opnemen van nieuwe seismische data met moderne technieken en de herbewerking van al bestaande seismische data van de Nederlandse ondergrond. Hierbij ligt er een nadruk op gebieden waarvan weinig gegevens beschikbaar zijn.

De nu gepubliceerde gegevens stellen belanghebbenden zoals als geothermie bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten in staat om een inschatting te maken van het potentieel van aardwarmte. Vanuit SCAN worden geen vervolgstappen uitgevoerd zoals het interpreteren van seismische data. Behalve deze interpretatie is lokaal aanvullend onderzoek ook altijd nodig. Wel is het de bedoeling dat vanuit SCAN, op nog nader te bepalen locaties, een aantal wetenschappelijke boringen zal worden uitgevoerd.

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.