Menu
25 juni 2020

Meer dan 500 kilometer seismische data verzameld door SCAN

In de omgeving van Gorssel (regio Salland) is de 500e kilometer aan seismische data verzameld. Dit in het kader van het zogeheten SCAN-onderzoek waarmee de Nederlandse ondergrond in kaart wordt gebracht in gebieden waar dat nog niet het geval is. Dit onderzoek heeft tot doel beter inzicht te krijgen waar potentie is voor winning van aardwarmte. Namens Energie Beheer Nederland (EBN) is Gitta Zaalberg verantwoordelijk voor SCAN. “SCAN kan alleen succesvol worden uitgevoerd als de samenwerking optimaal is. En dankzij de medewerking van tot nu toe zo’n 90 gemeenten, meer dan 2000 grondgebruikers en heel veel omwonenden was dat zeker het geval.”

SCAN verzamelt nieuwe seismische data in het veld en bekijkt en bewerkt bestaande seismische data die eerder werden verzameld. Met de nieuw verworven data draagt het SCAN-programma bij aan het versnellen van de inzet van aardwarmte in het bovengrondse warmtevraagstuk in de regionale energiestrategieën. De afgelopen week is het veldwerk op de inmiddels 16e onderzoekslijn gestart in Oost-Brabant en vele lijnen en kilometers volgen nog.

Onvoorzien

Het SCAN onderzoek verloopt voorspoedig, maar er waren ook onvoorziene omstandigheden. Zo werd het veldwerk begin maart van dit jaar tijdelijk stilgelegd in verband met de aanhoudende regen. De veldwerkzaamheden waren nog maar nauwelijks opgestart toen deze op 17 maart wederom werden stilgelegd. Dit keer in verband met het Coronavirus in Nederland. Op 28 april ging SCAN met een set nieuwe maatregelen en protocollen weer terug het veld in. Het veldwerk en de voorbereidingen hiervoor kunnen nu weer op een veilige en verantwoorde manier worden uitgevoerd. Met de lange dagen en het goede weer opereert SCAN momenteel onder zeer gunstige omstandigheden en zo kunnen er weer nieuwe kilometers verworven data worden toegevoegd.

Wat na SCAN?

De resultaten van het SCAN seismisch onderzoek worden publiekelijk toegankelijk gemaakt. Experts kunnen aan de hand van de SCAN data een analyse maken.  Deze analyses geven ook inzicht in wat de vervolgstappen zijn die nog moeten worden ondernomen om de potentie van aardwarmte in een gebied goed in kaart te brengen. EBN is inmiddels in een gevorderd stadium met plannen waarmee ze in de volgende fase gemeenten (en andere partijen) kunnen ondersteunen in de verduurzaming van de warmtevraag met de inzet van aardwarmte.

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.