Menu
04 november 2019

Lijnenkaarten seismisch onderzoek in SCAN gebieden beschikbaar

Het SCAN-programma heeft als doel het vergroten van de kennis van de Nederlandse ondergrond ten behoeve van aardwarmtewinning in gebieden waar momenteel nog te weinig gegevens beschikbaar zijn. Een van de manieren waarop we dit doel willen bereiken is  het uitvoeren van seismisch onderzoek in het veld. De locaties waar dit onderzoek plaats gaat vinden zijn vastgelegd in het SCAN lijnenplan.

Technische haalbaarheid en prioritering
Henk van Lochem is een van de geologen die het lijnenplan heeft samengesteld: “Samen met geologen en geofysici van EBN en TNO hebben we een analyse gemaakt van de beschikbare gegevens over de ondergrond in de aangewezen SCAN gebieden. Hierbij hebben we in eerste instantie vooral gelet op technische haalbaarheid en noodzakelijkheid. Omdat er een vastgesteld budget is voor het SCAN programma hebben we daarna hierin een prioritering aangebracht. Het budget is namelijk niet onbeperkt. De studies die te vinden zijn op NLOG bieden een onderbouwing  van waarom er voor bepaalde gebieden wordt gekozen om hier seismisch onderzoek te doen.” Henk voegt daaraan toe dat: “Voordat de werkzaamheden van het seismisch onderzoek plaatsvinden wordt er per geplande lijn gekeken wat de bovengrondse omstandigheden zijn. Op basis hiervan kan de locatie van een lijn, waarlangs seismisch onderzoek zal worden uitgevoerd, nog (licht) worden aangepast.”

De geologische onderbouwing voor de lijnenplannen is samengevat in een rapport per SCAN-deelgebied. Deze 5 rapporten zijn hier beschikbaar.

Kijk voor de meest actuele planning en lijnen altijd op de lijnenkaart.

*In het kaartje zijn de lijnen te zien zoals deze nu gepland zijn binnen het SCAN programma. De gestippelde lijnen zijn optionele lijnen, het wel of niet uitvoeren van het onderzoek hier is afhankelijk van het budget dat hiervoor eventueel nog beschikbaar is na het uitvoeren van het onderzoek op de blauwe lijnen.

 

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.