Menu

Het SCAN programma voert onderzoek uit in de Nederlandse ondergrond om in beeld te brengen waar we de beste kansen hebben om aardwarmte te benutten. SCAN kijkt met name naar gebieden waar nog relatief weinig ondergrond informatie beschikbaar is. SCAN wordt uitgevoerd met een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat door EBN in samenwerking met TNO.

In de ondergrond is water aanwezig in (doorlatende) gesteentelagen. Met iedere kilometer die je in Nederland de diepte in gaat, stijgt de temperatuur ongeveer 30 ̊C. Op twee tot drie kilometer diepte vinden we dus water van wel 60 tot 90 ̊C.

Dit water kan worden opgepomp de warmte kan eruit worden gehaald voor het verwarmen van biijvoorbeeld huizen, gebouwen en kassen. Het afgekoelde water gaat terug de ondergrond in waar het van nature weer opwarmt.

Voor de boring zal een terrein worden aangelegd waarop een boortoren wordt opgebouwd. Gedurende de boring zullen metingen en testen worden uitgevoerd. De locatie zal niet dienen voor de productie van aardwarmte. Na afloop wordt het terrein weer in zijn originele staat teruggebracht.  Ga voor meer informatie naar de pagina SCAN-boringen. Daar vindt u ook twee video’s, een animatievideo en een timelapse video van de boring in Ouder-Amstel.

Het SCAN onderzoek in het zoekgebied Haarlem-Amsterdam West richtte zich voornamelijk op de Vlieland-zandsteenlaag. Deze laag werd verwacht en ook aangetroffen tijdens de onderzoeksboring in Amstelland. SCAN wilde deze laag graag ook bekijken in het zoekgebied Haarlem-Amsterdam West omdat de verwachting was dat deze laag hier aanzienlijk dikker en ook anders ontwikkeld kon zijn dan in het zoekgebied Amstelland.

Om dit verder te onderzoeken zijn in het najaar van 2023 twee aanvullende seismische lijnen uitgevoerd in het zoekgebied Haarlem-Amsterdam-West. De eerste resultaten van deze lijnen zijn in december 2023 beschikbaar gekomen. Toen was ook de Amstelland-boring inmiddels afgerond. Daar is met succes veel nieuwe informatie verzameld over de Vlieland-zandsteenlaag die ook relevant is voor het zoekgebied Haarlem-Amsterdam West.

De nieuw verzamelde seismische lijnen uit het zoekgebied Haarlem-Amsterdam West zijn geïnterpreteerd en daarbij is ook de nieuwe informatie van de Amstelland-boring meegenomen. Op basis hiervan heeft SCAN geconcludeerd dat er met de informatie uit de nieuwe lijnen en uit de boring Amstelland al zoveel informatie verzameld is, dat een boring in het zoekgebied Haarlem-Amsterdam West geen relevante nieuwe inzichten meer op zou leveren over de potentie van aardwarmte van dit gebied.