Menu

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om de ligging van de gesteentelagen/aardlagen in kaart te brengen.

Ja, voor het uitvoeren van de werkzaamheden in deze tijd zijn maatregelen getroffen en protocollen opgesteld om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen werken. Hiervoor is eerst een risicoanalyse uitgevoerd om in kaart te brengen waar de nodige risico’s op besmetting en/of verspreiding van COVID-19 (mogelijk) liggen. Naar aanleiding daarvan zijn maatregelen genomen om de werkzaamheden binnen de RIVM richtlijnen op verantwoorde wijze te kunnen hervatten.

Het onderzoek duurt enkele weken en er zijn verschillende dingen die u in de omgeving kunt opmerken. In eerste instantie verkennen landmeters het gebied om te kijken of er op de onderzoekslijn obstakels aanwezig zijn, zoals dijken, natuurgebieden of zaken in de grond waar rekening mee gehouden moet worden.

Vervolgens gaat de boorploeg het veld in. Zij rijden met kleine tractoren voorzien van een kleine boorinstallatie langs de lijn en boren iedere 40 tot 100 meter een gat van 8 cm in diameter. In het gat wordt een kleine seismische lading achtergelaten afgedekt met zwelklei.

De volgende ploeg medewerkers plaatsen geofoons (grondmicrofoons) langs de lijn. De kleine ladingen worden later door de schietmeester één voor één tot ontploffing gebracht om zo de benodigde geluidsgolven op te wekken. En de laatste fase bestaat uit het ophalen van de piketpalen en geofoons uit het onderzoeksgebied. In eerste instantie ziet u dus vooral de werkzaamheden die worden uitgevoerd, maar bij het werk van de wachtmeester kunt u een doffe plof horen of lichte trillingen waarnemen.

Het onderzoek heeft minimale impact. In het gebied waar onderzoek wordt gedaan, worden ook de natuurwaarden nauwkeurig onderzocht. In kwetsbare gebieden begeleidt een ecoloog en/of de terreinbeheerder het onderzoek. Daar waar nodig worden nodig worden tijdens het broedseizoen eveneens aanvullende maatregelen getroffen.