Menu

Voor de boring zal een boortoren worden opgebouwd op een terrein dat ongeveer zo groot is als een voetbalveld met hierop ook een waterbassin. De boortoren zelf is smal en ongeveer 30 meter hoog, dit is vergelijkbaar met een bouwkraan. De installatie wordt in een dag of 10 opgebouwd.  

Het boren en meten duurt naar verwachting ongeveer een paar maanden. Gedurende de boring zullen metingen en testen worden uitgevoerd. De locatie zal niet dienen voor de productie van aardwarmte. Na afloop wordt het terrein weer in zijn originele staat teruggebracht. 

Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de aanwezigheid, het verloop en de diepte van mogelijk interessante reservoirs (subplaysvoor de winning van aardwarmte. Om vervolgens iets te kunnen zeggen over de doorlatendheid en temperatuur, en daarmee de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren, zijn ook boringen nodig. 

Ook vormen de SCANboringen een belangrijk ijkpunt voor de interpretatie van de seismische data. Zo kan er worden onderzocht of een bepaalde laag inderdaad behoort tot de verwachte gesteente-groep. 

De voorbereiding en uitvoering van de naar verwachting 10 SCAN boringen zal duren tot en met 2025. De eerste boring wordt naar verwachting in 2023 uitgevoerd

Er zijn wettelijke normen voor de maximaal toegestane geluidsniveaus waaraan voldaan zal worden. Gemiddelde geluidsniveaus zullen in de orde grootte van een normaal gesprek zijn op een afstand van ongeveer 300 meter.