Menu

In de ondergrond is water aanwezig in (doorlatende) gesteentelagen. Met iedere kilometer die je in Nederland de diepte in gaat, stijgt de temperatuur ongeveer 30 ̊C. Op twee tot drie kilometer diepte vinden we dus water van wel 60 tot 90 ̊C.

Dit water kan worden opgepomp de warmte kan eruit worden gehaald voor het verwarmen van biijvoorbeeld huizen, gebouwen en kassen. Het afgekoelde water gaat terug de ondergrond in waar het van nature weer opwarmt.

Aardwarmte wordt in Nederland sinds 2006 toegepast, voornamelijk in de tuinbouwsector waar de warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de kassen.

Er is geen verschil tussen ‘geothermie’ en ‘aardwarmte’. Geothermie is de wetenschappelijke benaming voor aardwarmte.

Aardwarmtewinning koelt de aarde niet te veel af. Aardwarmte is een hernieuwbare bron omdat de aarde voortdurend nieuwe warmte maakt door natuurlijke processen. Aardwarmte, zoals dat Nederland wordt toegepast, maakt gebruik van (ten minste) twee putten die onder de grond met elkaar in verbinding staan via de doorlatende aardlaag. In deze doorlatende lagen in de ondergrond zit (warm) water.

Bovengronds bevinden de ingangen van de putten zich dicht bij elkaar maar ondergronds zijn de uiteindes ongeveer een kilometer van elkaar verwijderd en komen uit in dezelfde waterdoorlatende laag. Het opgepompte water wordt, nadat dit is afgekoeld, via een andere put teruggepompt in de waterdoorlatende laag. Langzaam warmt het water daar van nature weer op. Er wordt bij aardwarmtewinning niets aan de ondergrond onttrokken zoals dat bij aardgaswinning bijvoorbeeld wel het geval is.