Menu
13 januari 2020

Drie nieuwe onderzoeken voor Ultradiepe Aardwarmte

Eind 2019 werden de resultaten gepubliceerd van drie nieuwe onderzoekstudies die deel uitmaken van het SCAN Dinantien programma dat in totaal 12 studies omvat. Hiervan zijn er nu 10 afgerond en beschikbaar via NLOG. De studies worden uitgevoerd om te bepalen waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor Ultra Diepe Geothermie (UDG). Bij UDG is er sprake van winning van aardwarmte op dieptes van 4 kilometer of meer en waarbij het gaat om temperaturen in de ondergrond van 120 graden Celsius of hoger.

De kalksteenlagen uit het Dinantien (Onder-Carboon tijdperk) zouden mogelijk als UDG-reservoir kunnen dienen. Omdat deze lagen zich op relatief grote diepte bevinden bestaan er meer uitdagingen en grotere onzekerheden dan bij aardwarmtewinning uit ondieper gelegen lagen. Daarom worden voor het SCAN Dinantien programma deze zeer diverse onderzoeken uitgevoerd.

In de in December afgeronde studies is o.a. gekeken naar de mogelijkheden van het gebruik van electro-magnetische methodes in de geothermie-exploratie, ter ondersteuning van de interpretatie van de seismische data (Non-seismic methods). In een tweede studie werd er onderzocht of de hoeveelheid spleten en hun doorlatendheid in de Dinantien kalkstenen kan worden ingeschat (Fracture characterization). Ook werd er een grote-schaal inventarisatie gemaakt van de (variaties in de) ondergrondse spanningen op grotere dieptes (Stress field). Twee andere studies (Facies Distribution en Diagenese) werden  uitgebreid met 3 appendices. Voor meer informatie over de SCAN Dinantien onderzoeken zie de resultaten pagina.

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.