Menu
15 maart 2024

SCAN publiceert eerste gegevens uit onderzoeksboring in Ouder-Amstel

De eerste gegevens uit de SCAN-onderzoeksboring Amstelland in Ouder-Amstel zijn nu beschikbaar op NLOG. Met de zeer uitgebreide geologische onderzoeksboring heeft SCAN aangetoond dat de primaire laag die werd onderzocht, de Formatie van Slochteren, hier bestaat uit een meer dan 100 meter dikke doorlatende zandsteen die gevuld is met water van ongeveer 82 graden Celsius. Dit is goed nieuws voor mogelijke aardwarmtewinning uit deze laag in de regio en omliggende gebieden. Een overzicht van de gegevens die nu beschikbaar zijn gemaakt is hier te vinden. Op deze pagina wordt ook aangegeven welke andere gegevens er later nog publiek gemaakt zullen worden.

Wat weten we nu?

De nu beschikbaar gemaakte gegevens bestaan uit metingen in het boorgat en metingen op de verzamelde boorkernen die informatie geven over porositeit en permeabiliteit. De porositeit geeft aan hoeveel water er in het gesteente zit, en de permeabiliteit geeft aan hoe gemakkelijk water door het gesteente kan stromen. Dat laatste is belangrijk voor de hoeveelheid water en daarmee warmte die uit een laag kan worden gewonnen. De boorgatmetingen laten zien dat de porositeit van de Formatie van Slochteren hoog is. De metingen die zijn uitgevoerd op de boorkernen laten zien dat ook de permeabiliteit van de boorkernen hoog is.

Verder onderzoek

Deze laatste uitkomst is indicatief en hier worden op dit moment nog uitgebreidere metingen voor uitgevoerd. Voor zowel de porositeit als permeabiliteit geldt dat deze iets hoger zijn dan verwacht werd. Daar staat tegenover dat de laag iets minder dik was dan verwacht. De aangetroffen temperatuur komt ongeveer overeen met de verwachting. Naast de uitgebreidere metingen op de boorkernen volgen er ook nog resultaten van de productie- en injectietest. De eerste indrukken hiervan suggereren een lagere permeabiliteit van het reservoir dan de boorkernen.

De gegevens die SCAN verzameld heeft kunnen worden gebruikt door operators en andere partijen om een inschatting te maken van de geschiktheid voor de ondergrond hier en in de omliggende gebieden voor de ontwikkeling van aardwarmte als duurzame energiebron. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat de economische haalbaarheid van toekomstige aardwarmteprojecten in de regio is.

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.