Menu

UDG Hazard Register (generieke inventarisatie van mogelijke dreigingen bij UDG boringen)

Een groep experts uit olie- en gasindustrie en de geothermie-industrie heeft een lijst gemaakt van gevaren die mogelijk bestaan bij het doen van UDG-boringen. Dit UDG Hazard Register kan gebruikt worden om op specifieke locaties te bekijken welke gevaren er mogelijk bestaan en hoe die gemitigeerd kunnen worden.

Download publicatie Arrow white

Publicatiedatum: 30 september 2019

Filters: Meer onderzoek