Menu
meer onderzoek

Privacystatement

Op deze pagina leest u wat EBN doet met uw gegevens, hoe EBN deze beschermt en op welke wijze u uw rechten op basis van de privacywetgeving kunt uitoefenen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, uw huisadres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

Waarom gebruikt EBN uw persoonsgegevens?

Wanneer u graag informatie van EBN ontvangt, hebben wij uw adresgegevens nodig om u deze informatie toe te zenden. EBN slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een folder, het jaarverslag of de infographic en verwerkt deze gegevens bij het toesturen van deze materialen. EBN gebruikt uw persoonsgegevens dan op basis van uw toestemming.

EBN registreert tevens uw persoonsgegevens wanneer u ons kantoorpand in Utrecht bezoekt. U dient zich altijd te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Bij een bezoek aan ons kantoorpand worden uw gegevens geregistreerd door EBN. Uw persoonsgegevens worden dan ook voor langere tijd bewaard.

Hoe lang bewaart EBN uw persoonsgegevens?

EBN verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Heeft u zich opgegeven voor het ontvangen van informatie van EBN en heeft u zich hiervoor afgemeld, dan verwijdert EBN uw gegevens.

Hoe beveiligt EBN uw persoonsgegevens?

EBN acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt EBN de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik van de nieuwste beveiligingstechnologie.

Geeft EBN persoonsgegevens aan andere organisaties?

Het uitgangspunt is dat EBN uw gegevens niet met anderen deelt. In geen geval worden uw gegevens verkocht. Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij EBN verplicht is om persoonsgegevens wel aan anderen te geven. Het gaat dan altijd om bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure of ter voorkoming van misdrijven.

Wat zijn uw privacyrechten?

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die EBN van u verzamelt en gebruikt. Zo heeft u ook het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die EBN over u heeft. Dit inzagerecht is ervoor bedoeld dat u kunt controleren of de gegevens juist zijn en om eventueel verbeteringen door te geven. Ook kunt u checken of EBN de gegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door EBN

Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten kunt u een e-mail sturen naar info@aardwarmtescan.nl. U kunt ook een brief sturen naar: EBN t.a.v. de afdeling Legal Daalsesingel 1 3511 SV Utrecht Opdat uw verzoek in behandeling kan worden genomen, moet u de volgende informatie in de e-mail of brief vermelden:

  • uw naam en adres; 
  • dagtekening; 
  • beschrijving van uw verzoek waarin onder andere uw relatie tot EBN is vermeld

Uw verzoek wordt altijd in behandeling genomen. Dit betekent echter niet dat uw verzoek zonder meer kan worden ingewilligd. EBN streeft ernaar binnen een maand te reageren op uw verzoek.

Incidenten (datalekken)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er incidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Dit soort incidenten worden datalekken genoemd. Denkt u dat er bij EBN een datalek plaatsvindt? Neem dan altijd contact op met EBN via het telefoonnummer +31(0)30-233 90 00 of via E-mail ebn.mail@ebn.nl . U kunt dan het beste vragen naar de afdeling Legal.

De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden bij melding van een datalek:

  • uw naam en contactgegevens;
  • wat het incident is;
  • welke persoonsgegevens betrokken zijn;
  • welke systemen betrokken zijn bij het incident; en
  • wanneer en hoe u het incident heeft ontdekt.

Cookies

De website www.scanaardwarmte.nl van EBN maakt gebruik van anonieme cookies om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen, zoals bezoekersaantallen, veelbekeken pagina’s en zoekopdrachten. EBN gebruikt deze informatie om de website te verbeteren. EBN maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. EBN heeft de instellingen van Google Analytics op de website privacyvriendelijk ingesteld teneinde anonimiteit te waarborgen.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door EBN te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn