Menu
Terug naar het overzicht

Welke maatregelen worden er genomen om een boring veilig uit te voeren?

Bij het uitvoeren van de boringen wordt zorgvuldig onderzocht welke maatregelen nodig zijn om deze veilig en verantwoord uit te voeren. Hier hoort onderzoek van de ondergrond bij. Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen die worden gecontroleerd door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)