Menu
Terug naar het overzicht

Wat kunt u merken van het seismisch onderzoek?

Als u bewoner bent in de omgeving waar het seismisch onderzoek plaatsvindt, wordt u via brieven, een folder en bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en de media geïnformeerd. Hier kunt u ook een factsheet ophalen waarin alle belangrijke zaken op een rij zijn gezet.

In het veld begint het seismisch onderzoek met een goede schouw van de omgeving. Een medewerker inventariseert de afstand tot gebouwen, mogelijke obstakels, of gevoelige objecten (bijvoorbeeld ondergrondse leidingen en gevoelige gewassen.

  • Daarna worden de locaties van de schotgaten uitgezet.
  • Met een kleine boorinstallatie achter op een tractor worden vervolgens om de 40 tot 100 meter, in een zo recht mogelijke lijn, gaten geboord. Deze gaten hebben een diameter van ongeveer 8 cm en een diepte tot maximaal 40 meter. In elk gat wordt een kleine lading springstof geplaatst en weer afgedicht met zwelklei.
  • Enkele dagen tot een paar weken later worden op elke 5 meter zogenaamde geofoons (grondmicrofoons) geplaatst.
  • Dan duurt het weer enkele dagen voordat de kleine ladingen springstof worden ontstoken. Als u dichtbij de bron zou staan, zou u hiervan een doffe plof kunnen horen en mogelijk een lichte trilling kunnen ervaren. De geofoons registreren de echo’s van de opgewekte geluidsgolven in de ondergrond.
  • Na afloop worden de geofoons weer weggehaald. Daarbij wordt ook gecontroleerd of het onderzoek geen sporen heeft achtergelaten. Is dat wel zo, dan worden deze natuurlijk hersteld.