Menu
Terug naar het overzicht

Wat kost SCAN?

Voor het SCAN programma is tot nu toe 41 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit geld is beschikbaar gesteld vanuit de afspraken uit het Klimaatakkoord. Belangrijk doel binnen dit akkoord is het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen met een hoge uitstoot van CO2. Van aardwarmte is bekend dat de uitstoot 80% lager is ten opzichte van het gebruik van aardgas. SCAN helpt om aardwarmte mogelijk te maken.

Als voorwaarde voor deze subsidie moet EBN tussen 1 april 2018 en 1 april 2023  het volgende opleveren:

  • Uitvoeren van seismisch onderzoek om de ondergrond beter in beeld te brengen
  • Een eerste duiding geven van de resultaten die het seismisch onderzoek heeft opgeleverd
  • Alle data, resultaten en rapporten openbaar publiceren, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.

EBN voert het onderzoek uit en stelt de gegevens beschikbaar aan alle geïnteresseerden. Het is aan lokale en regionale overheden om een besluit te nemen of aardwarmte onderdeel gaat uitmaken van hun visie op het gebied van verduurzaming.