Menu
Terug naar het overzicht

Wat kost SCAN?

Voor het SCAN-programma is 41 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2018 en 2019 vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor met name het seismisch onderzoek en herbewerking van bestaande seismische data. Deze subsidie is uitgebreid met 15 miljoen euro voor 2020 en 15 miljoen euro voor 2021 voor SCAN boringen.

Dit geld is beschikbaar gesteld vanuit de afspraken uit het Klimaatakkoord. Belangrijk doel binnen dit akkoord is het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen met een hoge uitstoot van CO2. Van aardwarmte is bekend dat de uitstoot 80% lager is ten opzichte van het gebruik van aardgas. SCAN helpt om aardwarmte mogelijk te maken.

Met deze subsidie zal EBN tot en met 2023 seismisch onderzoek en tot en met 2025 een aantal boringen uitvoeren. Alle data, resultaten en rapporten worden openbaar gemaakt, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.

EBN voert het onderzoek uit en stelt de data beschikbaar. Het is aan lokale en regionale overheden om een besluit te nemen of aardwarmte onderdeel gaat uitmaken van hun visie op het gebied van verduurzaming.