Menu
Terug naar het overzicht

Wat is het verschil met een boring zoals bijvoorbeeld die in Nieuwegein?

In Nieuwegein worden de voorbereidingen de getroffen voor het winnen van aardwarmte om woonwijken mee te verwarmen. Daarvoor is een put nodig om warm water uit de watervoerende laag omhoog te pompen, en een tweede put om het afgekoelde water weer terug te pompen in dezelfde laag.

De SCAN-boring is niet bedoeld voor de productie van aardwarmte. De wetenschappelijke boring zoals SCAN deze wil uitvoeren zal alleen gebruikt worden voor het verzamelen van gegevens over de geschiktheid van de aanwezige lagen voor aardwarmte en de installaties zullen na het uitvoeren van de metingen weer worden opgeruimd.

Tussen de boringen bij Nieuwegein en de eerste SCAN-boring ligt een belangrijke geologische grens. Resultaten in het ene gebied zijn maar beperkt relevant voor het andere. De SCAN-boring is relevant voor een groot gebied ten noorden van deze grens, de boring bij Nieuwegein voor het gebied ten zuiden ervan.