Menu

In juni t/m september voert SCAN seismisch onderzoek uit in de bebouwde kom van gemeenten Amsterdam (stadsdelen Zuidoost, Oost, Noord en Nieuw- West), Diemen, Duivendrecht en Amstelveen. Het onderzoek ziet er als volgt uit:

  • Tijdens het onderzoek rijdt een tractor met een kleine boorinstallatie door de gemeente.
  • Om de 60 meter wordt een gat van maximaal 50 meter diep en nog geen 10 centimeter breed geboord. Dit is op zachte plekken, dus in het gras, perk of park. Onder in het gat wordt een seismische lading geplaatst.
  • Bij het ploffen van de lading ontstaan geluidsgolven. Deze golven weerkaatsen op aardlagen in de ondergrond en daardoor kan een trilling voelbaar zijn.
  • De gaten worden geheel opgevuld, zodat er na het onderzoek niets meer te zien is. Het onderzoek wordt uitgevoerd met zorg voor mens, dier en natuur.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is toezichthouder voor deze werkzaamheden en heeft voor het onderzoek een vergunning verleend en meerdere ontheffingen voor uitvoeren van dit onderzoek in de nabijheid van bebouwing. Voor vragen over deze vergunningen en ontheffingen kunt rechtstreeks met SodM contact opnemen via info@sodm.nl

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met info@scanaardwarmte.nl

In februari 2019 vond het eerste seismische onderzoek van SCAN plaats tussen Utrecht en Almere. De onbewerkte data van deze onderzoekslijn is nu beschikbaar en kan opgevraagd worden uit de NLOG database.

De bewerkte data, oftewel ‘processed data’, van deze testlijn is naar verwachting begin oktober gereed en zal dan ook via deze weg beschikbaar worden gesteld. Deze bewerkte data geeft inzicht in de opbouw en structuur van de aardlagen en de potentie van aardwarmte in het onderzochte gebied. Het levert daarnaast ook belangrijke inzichten voor een efficiënte inrichting van het vervolg van het seismisch onderzoek in de rest van het land.

(English below)

First field data test-line SCAN now available

In February of 2019, SCAN’s first seismic research was conducted on the line between Utrecht and Almere. The raw field data from this line is now available and can be requested from the NLOG database.

The processed data from this test line is expected to be ready  early October and it will then also be made available through the NLOG database. This processed data will provide insight into the composition and structure of the earth’s layers in this area. It will also yield important insights for an efficient planning of the follow-up seismic program  in the rest of the country.

De veldwerkzaamheden van de testlijn SCAN zijn nu dan echt afgerond. De aannemers Geofizyka Torun en Rossingh Drilling hebben hun spullen ingepakt en zijn huiswaarts gegaan. De data van de metingen worden uitgelezen en de komende weken bewerkt zodat het resultaat door geologen kan worden geïnterpreteerd.

In totaal zijn er zo’n 1.355 schotpunten geboord en 5.638 geofoons gebruikt. We zijn in totaal door 9 gemeenten gekomen en er zijn meer dan 100 landeigenaren betrokken geweest. De uitvoering van de testlijn is tot een succesvol einde gebracht zonder complicaties. Dit kon dankzij de medewerking van vele partners, zoals provincies, gemeenten en in het bijzonder alle mensen op wiens terrein er metingen mochten worden gedaan.

De aankomende weken staan vooral in het teken staan van het voorbereiden van het vervolgonderzoek in het gebied Haarlem-Nijmegen. De ervaring die we opdeden met de testlijn zal daarbij worden meegenomen. Naar verwachting zullen we in de nazomer daadwerkelijk beginnen met het vervolg.

De afgelopen week stond volledig in het teken van de seismische metingen. De schietmeesters hadden hun handen vol aan het afschieten van de seismische ladingen. Het weer en dan met name de wind maakten de operatie geen gemakkelijke opgave.

Door de wind zorgen de wortels van de bomen voor extra ruis, wat onwenselijk is. Gelukkig is er door ervaren en vakkundige medewerkers, ondanks deze omstandigheden, hoogwaardige seismische data vergaard. Naast de wind moest er rekening worden gehouden met het verkeer op de snelwegen. Hierdoor is er zoveel mogelijk buiten de spitsuren om geschoten. Aannemer Rossingh Drilling heeft hier en daar nog enkele schotgaten geboord.

Ook zijn er nog enkele testen op gebouwen gedaan met versnellingsmeters om extra zekerheid te hebben dat we binnen de normen blijven. Het meeste materiaal van Rossingh Drilling is ondertussen zorgvuldig gedemobiliseerd. Het bedrijf Geofizyka Torun heeft constant testen langs de lijn uitgevoerd om de kwaliteit van data inzameling te waarborgen. Door beide teams is er uitstekend samengewerkt om dit gezamenlijke doel voor elkaar te krijgen.

Deze week zijn ook Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) langs geweest voor inspectie. De inspecties zijn goed verlopen en de werkzaamheden zijn met vertrouwen voortgezet.

De media hebben inmiddels ook de nodige aandacht voor het seismisch onderzoek. Zo zijn RTV Utrecht, RTL Nieuws, BNN Vroege Vogels en omroep Flevoland langs geweest. De uitzending van vroege vogels was afgelopen zondag 17 maart te horen tussen 9 en 10 uur.